Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old 28-04-2015, 08:22 AM posted to rec.arts.bonsai
external usenet poster
 
First recorded activity by GardenBanter: Apr 2015
Posts: 2
Default Fertilizer ? What harm can it cause?

cocoly is the founder of granular water soluble fertilizer .It have rooting powder and fulvic acid .It can salve this question .
  #2   Report Post  
Old 12-12-2023, 06:17 AM
Registered User
 
First recorded activity by GardenBanter: Dec 2023
Posts: 11
Default

Xem Phim Thần Ẩn - The Last Immortal (2023) kể về chuyện tình của Nguyên Khải (con trai của Bạch Quyết) v* Thượng Cổ, một đoạn tình cảm gây hoạ tam giới, ng*y Chân Thần Bạch Quyết ra đi Chân Thần Thượng Cổ đã đóng c*a Thần Giới sau đó cùng con trai Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) ở ẩn.

Linh hồn Phượng Ẩn bị phiêu tán ra ngo*i do Nguyên Khải một lần vô tình phá vỡ phong ấn. Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại hồn phách Phượng Ẩn đang lưu lạc tam giới v* trong một lần ở Đại Trạch Sơn, hắn nhặt được một con Thủy Ngưng Thú mang về sau hóa hình đặt tên l* A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai). Sau đó, A Âm cùng đồng h*nh với Nguyên Khải đi tìm hồn phách Phượng Ẩn. Cả h*nh trình hai người cứ hiểu lầm lẫn nhau v* cho đến khi A Âm chết cũng chưa cởi bỏ.

Sau khi chết, A Âm luân hồi một ng*n năm, Nguyên Khải đi tìm n*ng một ng*n năm. Một ng*n năm sau, A Âm lịch kiếp kết thúc trở về, Phượng Ẩn niết b*n giáng thế, trở th*nh Tân phượng ho*ng Phượng tộc. A Âm một lòng lao v*o sự nghiệp điều tra chân tướng, Nguyên Khải cũng phá giải nhiều b* ẩn, muốn cùng n*ng gương vỡ lại l*nh.
Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Will a lawn fertilizer (30-0-3) cause flowers to NOT bloom? Lawn Guy[_2_] Lawns 2 10-06-2014 01:17 PM
Does ivy harm old houses? Big Bill United Kingdom 16 27-10-2003 02:59 PM
Can Rats Harm Ponds?? Glen Scott Ponds 8 26-08-2003 08:42 AM
Snake Traps [safe for you & wont harm the snake] james North Carolina 0 26-04-2003 02:56 AM
Crazy Bird Doing Harm to Door Tom Engel Gardening 9 09-02-2003 08:01 AM


All times are GMT +1. The time now is 09:45 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2024 GardenBanter.co.uk.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Gardening"

 

Copyright © 2017