GardenBanter.co.uk

GardenBanter.co.uk (https://www.gardenbanter.co.uk/)
-   Marketplace (https://www.gardenbanter.co.uk/marketplace/)
-   -   Nấm mối Đức Linh, Bình Thu*n (https://www.gardenbanter.co.uk/marketplace/217679-n%E1%BA%A5m-m%E1%BB%91i-%C4%90%E1%BB%A9c-linh-b%C3%ACnh-thu%E1%BA%2An.html)

anhtuansp2001 18-07-2021 10:32 AM

Nấm mối Đức Linh, Bình Thu*n
 
Tháng 6, khi những cơn mưa đầu mừa rớt xuống, từng cơn mưa nặng hạt dần thấm v*o lòng đất cũng l* lúc nấm mối bắt đầu mọc lên.

Một điều lạ l* nấm mối chỉ mọc v*o ban đêm còn ban ng*y khi mới tượng hình chỉ nằm yên dưới lòng đất, rồi lại nữa, nấm mối chỉ tồn tại trong 1 ng*y. Đêm mọc, chiều lại t*n nên người đi hái nấm phải canh được thời gian, quy lu*t vùng nấm mối mọc để hái.

Do có kinh nghiệm hái nấm nhiều năm nên khi tôi thắc mắc: Vì sao nấm mối lại mọc gần ụ mối, m* năm n*o cũng đi loanh quanh các điểm nấm mối mọc năm trước để hái nấm trở lại? Cha giải th*ch khá đơn giản v* chẳng có t*nh khoa học n*o cả l*… nấm mối do con mối sinh ra nên nó phải mọc gần ụ mối nơi ổ mối sinh sống?! Nấm mối có m*u trắng sữa, cao từ 5 – 20 cm, tùy thời gian thu hoạch, nấm có mũ tai bèo.

Khi nấm mới nhú lên trên đầu mũ có 1 lớp phủ m*u tro, nấm c*ng bung mũ lớn m*u tro sẽ nhạt dần v* chất lượng cũng giảm hơn khi dùng còn đương nụ.

Theo Nấm Mối Bình Thu*n


All times are GMT +1. The time now is 06:29 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
GardenBanter