Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old 13-11-2021, 01:50 AM
Registered User
 
First recorded activity by GardenBanter: Nov 2021
Posts: 19
Default Bán bột cá, xác mắm l*m phân bón hữu cơ 0909922617 Ms.Hằng

Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp bột cá v* xác mắm l*m phân bón hữu cơ số lượng lớn. Ngo*i ra, chúng tôi còn cung cấp bột tôm, phân bò, phân dê v* các loại khác có liên quan l*m phân bón. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0909922617 Ms.Hằng

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Bán bột cá, xác mắm l*m phân bón hữu cơ 0909922617 Ms.Hằng Hangngavn2019 United Kingdom 0 12-11-2021 09:33 AM


All times are GMT +1. The time now is 04:45 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2022 GardenBanter.co.uk.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Gardening"

 

Copyright © 2017