View Single Post
  #6   Report Post  
Old 29-12-2023, 03:33 AM
nguyenson12nnn1 nguyenson12nnn1 is offline
Registered User
 
First recorded activity by GardenBanter: Dec 2023
Posts: 11
Default

Xem Phim Thần Ẩn - The Last Immortal (2023) kể về chuyện tình của Nguyên Khải (con trai của Bạch Quyết) v* Thượng Cổ, một đoạn tình cảm gây hoạ tam giới, ng*y Chân Thần Bạch Quyết ra đi Chân Thần Thượng Cổ đã đóng c*a Thần Giới sau đó cùng con trai Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) ở ẩn.

Linh hồn Phượng Ẩn bị phiêu tán ra ngo*i do Nguyên Khải một lần vô tình phá vỡ phong ấn. Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại hồn phách Phượng Ẩn đang lưu lạc tam giới v* trong một lần ở Đại Trạch Sơn, hắn nhặt được một con Thủy Ngưng Thú mang về sau hóa hình đặt tên l* A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai). Sau đó, A Âm cùng đồng h*nh với Nguyên Khải đi tìm hồn phách Phượng Ẩn. Cả h*nh trình hai người cứ hiểu lầm lẫn nhau v* cho đến khi A Âm chết cũng chưa cởi bỏ.

Sau khi chết, A Âm luân hồi một ng*n năm, Nguyên Khải đi tìm n*ng một ng*n năm. Một ng*n năm sau, A Âm lịch kiếp kết thúc trở về, Phượng Ẩn niết b*n giáng thế, trở th*nh Tân phượng ho*ng Phượng tộc. A Âm một lòng lao v*o sự nghiệp điều tra chân tướng, Nguyên Khải cũng phá giải nhiều b* ẩn, muốn cùng n*ng gương vỡ lại l*nh.